Z pozdrowieniami, Prezes EFPA Europa

Drodzy Polscy Przyjaciele,

Z wielką radością przesyłam najlepsze życzenia dla EFPA Polska w 10 rocznicę Waszej działalności. Jest to rezultat znakomitej i wielkiej pracy całej Waszej społeczności, prowadzonej przez Mariolę Szymańską-Koszczyc. Gratulacje!

Rok 2019 będzie bardzo ważnym rokiem dla doradców i planerów finansowych w Europie. Wydarzenia dzieją się szybko i pozytywnie dla naszego zawodu i certyfikowanych doradców EFPA. Rok po wejściu w życie MiFID II i Wytycznych ESMA dotyczących wymagań wiedzy i kompetencji, widzimy ogromne zmiany w naszej branży, wpływające na rolę i pozycję certyfikowanych doradców finansowych EFPA.

Nasza branża poddawana jest także innym bezprecedensowym zmianom. Sektor obserwuje intensywny rozwój Fintechów, analityki Big Data, nowych parametrów oceny inwestycji ESG (Environment – środowisko, Social Responsibility – społeczna odpowiedzialność, Corporate Governance – ład korporacyjny). Jesteśmy także nadal w świecie Brexitu. Wszystkie te procesy i zjawiska powodują zakłócenia w sektorze finansowym. Potrzebujemy nowego otwarcia: więcej i lepszej edukacji finansowej dla klientów dla odzyskania zaufania do usług finansowych. Certyfikowani Doradcy Finansowi EFPA muszą włączyć się w trend wykorzystania nowych technologii, muszą wzmocnić swoją rolę edukatorów klientów, muszą lepiej diagnozować i odpowiadać na potrzeby klientów, uwzględniając także ich oczekiwania w wymiarze społecznym, odnoszące się do inwestowania w produkty zrównoważonego finansowania.

Rodzina EFPA, z ponad 62 000 certyfikowanymi doradcami w Europie, działająca w 12 krajach, to gwarancja wysokiej klasy specjalistów, którzy stale aktualizują swoje kwalifikacje, działają zgodnie z zasadami etyki zawodowej i przestrzegają wymagań MiFID II, IDD, MCD. Idziemy szybko do przodu, rozwijamy się, starając się ugruntować pozycję wyznacznika standardu kwalifikacji zawodowych w sektorze finansowym.

Certyfikaty EFPA uznawane są między naszymi organizacjami. Uzyskały formalne uznanie regulatorów w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Hiszpanii. Pracujemy nad rozszerzeniem współpracy w Europie. Dzisiaj cztery certyfikaty EFPA są szeroko cenione przez pracodawców, interesariuszy i regulatorów w Europie.

Na zakończenie, niech mi wolno będzie pogratulować Wam profesjonalizmu, zaangażowania i etosu zawodowego w służbie klientom, które zmotywowały Was do zdobycia certyfikatu EFPA. Mam nadzieję, że spotkamy się razem na X Kongresie EFPA Polska, we wrześniu w Warszawie.

Emanuele Carluccio

Prezes EFPA Europa