Z pozdrowieniami, Prezes EFPA Europa

Z wielką radością przesyłam najlepsze życzenia dla EFPA Polska w 10 rocznicę Waszej działalności. Jest to rezultat znakomitej i wielkiej pracy całej Waszej społeczności, prowadzonej przez Mariolę Szymańską-Koszczyc. Gratulacje!

Rok 2019 będzie bardzo ważnym rokiem dla doradców i planerów finansowych w Europie. Wydarzenia dzieją się szybko i pozytywnie dla naszego zawodu i certyfikowanych doradców EFPA. Rok po wejściu w życie MiFID II i Wytycznych ESMA dotyczących wymagań wiedzy i kompetencji, widzimy ogromne zmiany w naszej branży, wpływające na rolę i pozycję certyfikowanych doradców finansowych EFPA.

Nasza branża poddawana jest także innym bezprecedensowym zmianom. Sektor obserwuje intensywny rozwój Fintechów, analityki Big Data, nowych parametrów oceny inwestycji ESG (Environment – środowisko, Social Responsibility – społeczna odpowiedzialność, Corporate Governance – ład korporacyjny). Jesteśmy także nadal w świecie Brexitu. Wszystkie te procesy i zjawiska powodują zakłócenia w sektorze finansowym.

Czytaj dalej