EFPA 10 years’s challange 2009/2019

Pomyślałem, że do materiału na temat mojej historii z fundacją podejdę nietypowo, ulegając przy tym niepoprawnie nowej modzie porównania minionej dekady. 10 lat to w bankowości niemalże era. Nasz bankowy świat zmienił się bardziej, niż mogliśmy zakładać. Rok 2009 rok nie napawał o tej porze optymizmem. Rynki znalazły się w historycznym dołku, będącym efektem kryzysu nazwanego „subprime”. Wielu ekspertów owładniętych falą pesymizmu wieszczyło  kolejne kataklizmy i krachy, choć z perspektywy czasu rozpoczęliśmy wówczas – trwającą z krótkimi przerwami do dziś – hossę (szczególnie spektakularną na rynkach rozwiniętych).

  • Bankowość internetowa miała się już wówczas dobrze, choć nikt nie zakładaj, że za 10 lat zacznie ustępować bankowości mobilnej…

  • Zatrudnienie w sektorze osiągnęło historyczny poziom ponad 181 tys… Dziś jest nas ok. 160 tys. (zatrudnienie w sektorze bankowym).

  • W 2009 działało 49 banków komercyjnych z siecią prawie 10 300 oddziałów… Dziś banków komercyjnych zostało 35, a  sieć oddziałów spadła do ok. 5 700 placówek…

  • Oszczędności gospodarstw domowych wynosiły 531 mld zł. Dziś ok. 1 300 mld (bez aktywów OFE)

  • WIG pod koniec lutego miał wartość 21 690 pkt. W 2019 ostatniego dnia lutego 60 000 pkt.

I tylko jeden element naszej bankowej układanki pozostał w zasadzie niezmieniony…

  • W segmencie klientów zamożnych wysoko wykwalifikowani i doświadczeni doradcy są ciągle bardzo ważni i pożądani.

Dziękuję za 10 lat współpracy.

Rafał Madej

Dyrektor Departamentu PKO BP SA