W X rocznicę – przesłanie na przyszłość

Rocznice i Jubileusze zawsze są okazją do wspomnień. Ale ja chciałbym zwrócić się ku przyszłości. Mówi się, że jesteśmy w epoce zmian z nadzieją , jak sądzę, że to się jakoś ustabilizuje. Tymczasem myślę, że zmiany będą jeszcze częstsze i trzeba być przygotowanym na nowe duże wyzwania. Nasi doradcy, ich firmy no i EFPA. Jestem przekonany, że nasza Fundacja może odegrać ważną rolę w adoptowaniu się sektora finansowego do tych zmian, które dotyczyć będą zarządzania finansami osobistymi. Wymagać to będzie jeszcze większej współpracy środowiska doradców oraz instytucji finansowych w wypracowywaniu nowych zasad i standardów usług dla klientów. EFPA Polska jest miejscem gdzie mogą być one kształtowane i propagowane. Dużo nam się udało zrobić ale jeszcze więcej przed nami.

Włodzimierz Grudziński

Przewodniczący Rady EFPA Polska