Portret polskich certyfikowanych doradców po 10 latach

Po raz kolejny EFPA przeprowadziła europejskie badania certyfikowanych doradców. Wyłania się z nich niezwykle interesujący obraz doradców. Badanie jest bogatym źródłem informacji na temat specyfiki i różnic pomiędzy poszczególnymi krajami, w których działa EFPA.

Wciąż jesteśmy młodzi i do tego świetnie wykształceni

To pierwszy wniosek, jaki można wyciągnąć analizując sekcję socjodemograficzną. 55% doradców z Polski mieści się w przedziale wiekowym 35-44 lat. Udział tej grupy dla wszystkich krajów jest znacznie niższy (34%). Podobne odchylenia znajdujemy w pozostałych przedziałach wiekowych. Jest to niewątpliwie związane z krótszą historią rynku tego typu usług.

Uwagę zwraca wysoki poziom edukacji naszych rodzimych doradców, aż 78% deklaruje wykształcenie wyższe, co na tle 32% całej europejskiej społeczności EFPA jest imponujące. Wreszcie wygląda na to, że skutecznie prześcignęliśmy wszystkich naszych zachodnich sąsiadów w równouprawnieniu płci. Struktura zatrudnienia wskazuje niemal idealny parytet 42% doradców to kobiety, 58% mężczyźni. Wynik europejski to 77% do 23%  – wyraźna przewaga mężczyzn

Perspektywa Doradców bez zmian

Autoportret, postrzeganie własnej roli nie ewoluuje od ostatniego badania.  Doradca klienta jest identyfikowany przez społeczność EFPA jako kluczowy element oferty i główny powód, dla którego klienci przychodzą lub odchodzą z instytucji finansowej.  Zdaniem doradców w dalszym ciągu istotne są wyniki inwestycyjne oraz dyskrecja i poufność.

MiFID II – „krajobraz po bitwie”

Największe zmiany można było zaobserwować w lokalnej sekcji badania poświęconej regulacji MiFID. Wyraźnie można dostrzec, że siła rażenia dyrektywy nie była dostatecznie doceniana przez rynek i samych doradców. 78% ankietowanych deklaruje, że nowe przepisy wyraźnie wpłynęły na zmianę pracy z klientami.  55% uznało, ze MiFID skutkuje lepszą ochroną inwestorów. Efektem wprowadzonych zmian były także:

  • Wzrost świadomości klientów w zakresie ryzyka (41%)
  • Obniżenie apetytu na ryzyko klientów (45%)

Trend w zakresie marż nie pozostawia już złudzeń… 70% ankietowanych jest przekonanych, że marże i ceny produktów będą spać. 37% deklaruje równocześnie, że ceny są wciąż za wysokie.

Rozterki moralne i konflikt interesów towarzyszą pracy doradców w całej Europie…

Na pytanie: „Czy miałeś wątpliwości dotyczące odpowiedniości i adekwatności oferowanych klientom produktów i usług?”aAż 50% biorących udział w badaniu odpowiedziało: tak, czasami. Wśród doradców w Polsce problem dostrzega aż 74% (66% czasami, 8% często). Jest to niewątpliwie niepokojąca diagnoza i duże wyzwanie rynkowe. Wśród głównych przeszkód utrudniających pracę z klientami ankietowani wymieniają:

  • Brak odpowiednich produktów – 53% (czyżbyśmy ciągle szukali inwestycyjnego Graala? )
  • Model biznesowy oparty na sprzedaży – 48% w Europie i aż 71% doradców w Polsce
  • Wysokie ceny produktów – 48% w Europie i tylko 18% w Polsce
  • Konflikt interesów na linii klient – pracodawca. 31% Europa, 45% Polska.

 Badanie po raz kolejny potwierdziło wysoką przydatność i duże znaczenie certyfikatów EFPA

Zdaniem 87% ankietowanych ukończenie szkolenia, zdanie egzaminu i uzyskanie certyfikatu podniosło wiedzę i umiejętności. Lokalnie skuteczność szkolenia i przydatność certyfikatu potwierdziło  85% doradców biorących udział w badaniu.

Raport do pobrania na stronie EFPA Polska: www.efpa.pl

Rafał Madej

Dyrektor Departamentu PKO BP SA