Certyfikaty a nadzór

W tym roku minęło 10 lat obecności EFPA w Polsce. Tak, to już dekada działalności Fundacji w naszym kraju. Przez ten czas organizacja szybko się rozwinęła, nabrała rozmachu i znaczenia. Ten fakt bardzo dobrze unaocznił jubileuszowy X Kongres, na którym stawiła się liczna grupa posiadaczy certyfikatów EFPA, reprezentujących wiodące instytucje finansowe w Polsce. Tradycyjnie nie zabrakło ciekawych tematów, różnorodnych punktów widzenia ze strony zaproszonych znamienitych gości.

Jednym z kluczowych problemów, obszarów poruszanych w dyskusjach była kwestia regulacji Mifidowych, wiedzy i kompetencji pracowników oraz etyki w procesie oferowania produktów inwestycyjnych. Biorąc pod uwagę wymagania stawiane ze strony nadzorcy rynku, plany głębszego uregulowania procesu doradztwa, jak również oczekiwania klientów, posiadanie certyfikatu doradcy EFPA EFP/EFA doskonale wpisuje się właśnie w tę filozofię, wizję. Zdobycie certyfikatów oznacza opanowanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności, czasami wykraczających poza nasze codzienne obowiązki. Daje możliwość lepszego zrozumienia rynków finansowych, trafniejszych ocen sytuacji i podejmowanych decyzji. Co więcej, samo otrzymanie certyfikatu nie oznacza zakończenia procesu samodoskonalenia. Program Stałego Rozwoju Zawodowego pobudza do działania i aktywności, dbania o pogłębianie wiedzy oraz kompetencji zawodowych. Działalność EFPA Polska, podejmowane przez nią działania na rzecz rozwoju środowiska doradztwa, a także poziom wiedzy i umiejętności w procesie przyznawania certyfikatów EFPA w pełni wpisują się w wysokie wymagania regulatora. W związku z tym, moim zdaniem, kwestią czasu pozostaje wpisanie tych uprawnień na oficjalną listę i potwierdzenie naszych wysokich kwalifikacji w świetle MIFID II.

Tomasz Drwęcki

mBank SA, Ekspert Planowania Finansowego EFPA EFP