X KONGRES EFPA POLSKA. WARTO BYŁO BYĆ!

X Kongres EFPA Polska był świętem Certyfikowanych Doradców EFPA. Ciesząc się z tego, co udało nam się razem osiągnąć, rozmawialiśmy o przyszłości.

Był nas tłum:) Ponad 340 osób uczestniczyło w Kongresie.  Inspirująco, szczerze, o przyszłości. Podjęliśmy ważne tematy. W dyskusji padły istotne postulaty. Stworzyliśmy potrzebną platformę wymiany opinii i budowania relacji w środowisku certyfikowanych doradców finansowych, przedstawicieli rynku i instytucji publicznych.  Był to dzień pełen ważnych zawodowych treści, inspiracji do rozwoju i budowania profesjonalnych relacji.  Mega energia. Nasza społeczność ma siłę wprowadzania dobrych zmian. Mam poczucie, że razem góry możemy przenosić:)

Główne przesłania X Kongresu EFPA Polska:

 • Będziemy intensywnie zabiegać o uznanie certyfikatów EFPA przez Regulatora i Nadzór. Chcemy, aby EFPA POLSKA była jedną z instytucji certyfikujących doradców finansowych, zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi i najlepszymi praktykami rynkowymi, akredytowaną przez Ministerstwo o Finansów do potwierdzania wymaganych kwalifikacji zgodnie z MiFID II. (Mariola Szymańska-Koszczyc, Prezes EFPA Polska)
 • Certyfikat, przyznawany przez niezależną od instytucji finansowej organizację, potwierdzający kompetencje doradcy/bankiera prywatnego i jego merytoryczne przygotowanie do współpracy z klientem powinien być obligatoryjny na polskim rynku. (Wojciech Sieńczyk, Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej, Santander Bank Polska SA)
 • ADVICE IS ADVICE. Jak pokazują liczne badania i doświadczenie rynków rozwiniętych, klient przychodząc do instytucji finansowej potrzebuje, oczekuje i jest przekonany, że otrzymał usługę doradczą. Regulacje powinny zabezpieczyć profesjonalną usługę dla jak najszerszej grupy klientów, a nie ją ograniczać. Chcemy więcej doradztwa: niech będzie dostępne, profesjonalne i bezpieczne. Mamy starzejące się społeczeństwo, obywateli, którzy muszą zrozumieć znaczenie planowania finansowego. Doradztwo finansowe jest tym rozwiązaniem. Certyfikowani Doradcy EFPA mogą i powinni być forpocztą tej zmiany. (Keith Richards, Prezes, Personal Finance Society, EFPA UK
 • W Polsce jest przestrzeń dla doradztwa inwestycyjnego we wszystkich segmentach klientów. Pierwszy bank, BNP Paribas, wprowadza usługę doradztwa do segmentu premium dla klientów zamożnych. W segmencie masowym wykorzystywane będzie roboadvisory. (Barbara Stęchły, Dyrektor Zarządzający Pionem Sprzedaży, BNP Paribas SA)
 • KNF zwraca uwagę na szereg nieprawidłowości w sposobie wdrożenia wymagań kwalifikacyjnych dla autoryzowanych pracowników: brak określenia wymagań, weryfikacji wiedzy i kompetencji oraz spójności wewnętrznych rozwiązań we wszystkich segmentach klientów. Certyfikacja EFPA ma szansę stać się jakościowym standardem pierwszego wyboru na rynku.
 • Potrzebna jest zmiana paradygmatu na rynku. Trzeba skończyć z fikcją darmowego doradztwa. Klienci zapłacą za profesjonalną usługę, tak jak płacą za usługi medyczne. (Jarosław Dominiak, Prezes, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych)
 • Potrzebna jest współpraca podmiotów rynkowych, Regulatora i Nadzorcy. Tylko w ten sposób można zbudować bezpieczne i jakościowe rozwiązania dla klientów.
 • Potrzebujemy odwagi i jakości na rynku finansowym Rafał Olkiewicz, Dyrektor Biura Sprzedaży, Templeton Asset Management TFI SA
 • To my jako branża powinniśmy szybciej reagować na patologie rynku i sygnalizować nieprawidłowości. Nie oglądając się na innych, powinniśmy działać. Adam Parfiniewicz, przedstawiciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych
 • Bycie Certyfikowanym Doradcą EFPA dla mnie to prestiż. Czuję, że należę do elitarnej rodziny finansowej, w której możemy omówić bolączki naszego dnia codziennego, który skupia się na zadowoleniu klienta. Doradcy potrzebują powrotu zaufania do rynku. Potrzebujemy, aby instytucje finansowe i organy nadzorujące wspierały nas w naszej pracy. Rola doradcy to niekończąca się edukacja klientów. Życzę wszystkim klientów, który świadomie wybiera swoje produkty do portfela.  (Agnieszka Ostrowska, Certyfikowany Doradca Finansowy EFPA)
 • Żyjmy z pasją. Znajdujmy sens w każdym życiowym działaniu. Jeśli chcesz, to możesz …realizować swoje cele zawodowe i osobiste, dodając swoją kostkę do dobra wspólnego.

Mariola Szymańska-Koszczyc

Prezes EFPA Polska