AKTUALNOŚCI EFPA Polska, grudzień 2020

EFPA Polska 2020 jest ONLINE

Z dumą raportujemy, że EFPA Polska 2020 jest w pełni ONLINE. W tym wyjątkowym dla nas wszystkich roku przenieśliśmy naszą działalność na ONLINE.

W formie ONLINE udostępniamy:

Jak szeroko opisujemy to w tym wydaniu Kongresu, nasze doroczne spotkanie również zyskało swoją onlinową odsłonę i po raz kolejny pokazaliśmy, że z roku na rok Kongres EFPA może być coraz liczniejszy, atrakcyjniejszy i mocny merytorycznie.

Działamy aktywnie w mediach społecznościowych. Dołączajcie do naszej społeczności ONLINE, budujcie swoją markę osobistą i wzmacniajcie swoje kompetencje funkcjonowania ONLINE:

EFPA Polska jest w megatrendach

Zgodnie z zapowiedzią na XI Kongresie EFPA Polska, nasza organizacja uzyskała uprawnienie do potwierdzania kwalifikacji doradców w zakresie inwestowania zgodnego z zasadami ESG, od angielskiego skrótu Environmental, Social Repsonsibility i Corporate Governance, czyli w poszanowaniu zasad ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. W 2021 EFPA Polska rozpocznie certyfikację prowadzącą do zdobycia certyfikatu EFPA ESG Advisor. Wymagania certyfikatu obejmą następujący zakres wiedzy i umiejętności:

 • Kluczowe pojęcia, procesy i trendy rozwojowe,
 • Czynniki ESG i ich wpływ na analizę inwestycyjną i wycenę
 • Strategie i metody inwestycyjne zgodne z zasadami zrównoważonego finansowania
 • Budowa zaangażowania dla zrównoważonego inwestowania na poziomie firmy
 • Zrównoważone fundusze inwestycyjne i inne formy zbiorowego inwestowania
 • Wiodący przykład zrównoważonego finansowania: zielone obligacje i społeczne obligacje
 • Krótka analiza innych zrównoważonych produktów
 • Ramy regulacyjne dla włączenia zasad ESG przez firmy inwestycyjne i doradców finansowych

Śledźcie nasze zapowiedzi i przygotowujcie się do potwierdzenia nowych ważnych kwalifikacji, których oczekiwać będą klienci. Bądźmy razem w megatrendzie inwestowania ESG.

Pierwszy egzamin EFPA Polska ONLINE

18 września br. odbył się pierwszy onlinowy egzamin EFPA Polska. To była kulminacja kilkumiesięcznych przygotowań po stronie EFPA Polska i intensywnych konsultacji z EFPA Europa. Grupa doradców z ING Banku Śląskiego „zasiadła” w aplikacji MSTeams, aby zdać trudny,  5-godzinny egzamin, w pełni monitorowany w reżimie akredytacji europejskiej. Zdający byli  skupieni na pracy nad testem i studium przypadku. Technologia, oprócz kilku niekrytycznych sytuacji, skutecznie obsłużyła proces egzaminacyjny. Możemy z dumą i gratulacjami potwierdzić, że wszyscy pionierzy egzaminu EFPA ONLINE wyszli z tej próby zwycięsko i dziś są posiadaczami europejskich certyfikatów Certyfikowanego Doradcy Finansowego EFPA EFA. Czapki z głów. Zasłużyli na to uznanie ich zawodowych kwalifikacji. Z dumą witamy ich w społeczności EFPA Polska i EFPA Europa.

Kolejne egzaminy ONLINE odbyły się 30 października, 11, 15 i 16 grudnia. Wzięli w nich udział doradcy m.in. z: BNP Paribas, mBank, PKO BP oraz Santander Bank. Łącznie   w 2020 roku do egzaminu przystąpiło 350 osób, na różnych poziomach certyfikacji.

Akademia EFPA Polska ONLINE

W 2020 uruchomiliśmy nowy projekt, Akademia EFPA Polska ONLINE. W tej formule organizujemy webinary własne oraz we współpracy z naszymi partnerami. Dziękujemy kolegom z Generali Invesments TFI, iWealth, PZU TFI, Quercus TFI za dobrą współpracę dla podwyższania wiedzy rynkowej Certyfikowanych Doradców EFPA. Webinarom Akademii towarzyszyły inne wydarzenia edukacyjne partnerów, które uzyskały akredytację EFPA Polska i alokację punktów w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego, np. iWealth Investment and Business Summit, XIII Kongres Inwestycyjny Xelion.

Wśród tegorocznych tematów Akademii znalazły się m.in.

 • Doradztwo finansowe w czasie pandemii, webinar EFPA Polska: omówienie wyników „covidowego” badania EFPA Polska wśród Certyfikowanych Doradców Finansowych
 • Ja też potrafię prezentować, nawet ONLINE, webinar EFPA Polska, z udziałem Marcina Markowskiego
 • Zarządzanie niepewnością. Jak nie tracić, utrzymać i wzmacniać motywację w czasach niepewności, jak nie wpadać w pasywność, działać i osiągać ponadprzeciętne wyniki?, webinar EFPA Polska, z udziałem Sebastiana Kotowa
 • Sektor medyczny w perspektywie zmienionej przez COVID—19, webinar PZU TFI
 • Rynek długu w czasach pandemii. Ujęcie lokalne i globalne, webinar Generali Investments TFI
 • Program survivilowy dla firm, webinar iWealth
 • Stany czy Polska czy Polska –– gdzie inwestować? webinr Quercus TFI
 • Scenariusze dla rynku akcji na koniec 2020 r., webinar Quercus TFI

Udział w każdym webinarze daje 1 punkt w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska. Śledźcie zapowiedzi kolejnych webinarów w 2021 roku na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

https://www.efpa.pl
https://www.linkedin.com/company/efpa-polska/ 
https://www.facebook.com/efpapolska/

Mariola Szymańska-Koszczyc

Prezes EFPA Polska