Newsletter EFPA Polska – Numer 28

Newsletter

Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, EFPA Polska jest polskim członkiem European Financial Planning Association, wiodącego stowarzyszenia zawodowego planistów i doradców finansowych w Europie. Standardy zawodowe EFPA to wierne odwzorowanie najlepszych praktyk rynkowych, transparentność, wiarygodność, etyka zawodowa i nastawienie na stały rozwój. EFPA Polska została powołana w 2009 r. z inicjatywy Warszawskiego Instytutu Bankowości i jest jedynym podmiotem w Polsce uprawnionym do prowadzenia egzaminów certyfikujących EFPA i wydawania certyfikatów. Certyfikację doradców w segmencie wealth management, private banking i bankowości osobistej opartą na standardzie EFPA wykorzystują największe instytucje rynku finansowego w Polsce. Certyfikaty EFPA uzyskało w Polsce ponad 900 doradców.

MATERIAŁY Z XI KONGRESU EFPA POLSKA

Co EFPA Polska może zrobić dla Ciebie: EFPA Polska idzie ONLINE

Wystąpienie Pana Rafała Mikusińskiego Z-cy Przewodniczącego KNF

Wystąpienie Keitha Richardsa Prezesa Personal Finance Society, Wlk. Brytania

Panel Prezesów

Panel Szefów Bankowości Prywatnej i Doradztwa

ZDJĘCIA Z XI KONGRESU EFPA POLSKA